Dokumenty

 1. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły21.03.2022r.
 2. Statut Szkoły – styczeń 2020
 3. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły. -28.01.2020r.
 4. Statut Szkoły – wrzesień 2019
 5. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły – 09.09.2019r.
 6. Autorski program zajęć psychoedukacyjnych z elementami Mindfulness

Program wychowawczo – profilaktyczny

Regulamin szkoły

Ocenianie kształtujące

Oddział przygotowawczy – funkcjonowanie i organizacja

 1. System oceniania oddziału przygotowawczego
 2. Program nauki języka polskiego jako drugiego

Edukacja wczesnoszkolna – system oceniania

 1. Klasa 1
 2. Klasa 2
 3. Klasa 3

Przedmiotowy system oceniania

Język polski – ogólne zasady

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Język angielski ogólne zasady

 1. Zasady oceniania w klasach 1-3
 2. Klasa 1
 3. Klasa 2
 4. Klasa 3
 5. Zasady ocenia w klasach  4 – 8
 6. Klasa 4
 7. Klasa 5
 8. Klasa 6
 9. Klasa 7
 10. Klasa 8

Język niemiecki

 1. Klasa 7

Język rosyjski – ogólne zasady

 1. Klasa 7

Historia – ogólne zasady oceniania

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Wiedza o społeczeństwie – ogólne zasady

 1. Klasa 8

Przyroda – ogólne zasady

 1. Klasa 4

Biologia – ogólne zasady

 1. Klasa 5
 2. Klasa 6
 3. Klasa 7
 4. Klasa 8

Geografia – ogólne zasady

 1. Klasa 5
 2. Klasa 6
 3. Klasa 7
 4. Klasa 8

Matematyka- ogólne zasady

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Muzyka klasa 4 -7 – ogólne zasady

Plastyka klasa 4-7 – ogólne zasady

Informatyka – ogólne zasady

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Technika – ogólne zasady

Wychowanie fizyczne – ogólne zasady

Fizyka – ogólne zasady

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Chemia – ogólne zasady

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Religia – ogólne zasady

 1. Klasy 1-3
 2. Klasa 4
 3. Klasa 5-8
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.