Dokumenty

 1. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły31.08.2023r.
 2. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły12.10.2022r.
 3. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły21.03.2022r.
 4. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły14.09.2020r.
 5. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły.27.01.2020r.
 6. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Szkoły– 09.09.2019r.
 7. Statut szkoły – sierpień 2023
 8. Statut Szkoły – październik 2022
 9. Statut Szkoły – wrzesień 2019

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024, zatwierdzony przez Radę Rodziców uchwałą nr 2/2023/2024 z dnia 29.09.2023 oraz przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 8/2023/2024.

Polityka Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem Przez Dorosłych -wersja najnowsza

Regulamin szkoły

Ocenianie kształtujące

Sylwetka absolwenta

Program nauki języka polskiego jako drugiego

Regulamin Udostępniania Podręczników Szkolnych

Edukacja wczesnoszkolna – system oceniania

 1. Klasa 1
 2. Klasa 2
 3. Klasa 3

Przedmiotowy system oceniania

Język polski – ogólne zasady

 1. Klasa 4 +wymagania
 2. Klasa 5 +wymagania
 3. Klasa 6 +wymagania
 4. Klasa 7 +wymagania
 5. Klasa 8 +wymagania

Język angielski ogólne zasady

 1. Zasady oceniania w klasach 1-3
 2. Klasa 1
 3. Klasa 2
 4. Klasa 3
 5. Zasady oceniania w klasach 4-8
 6. Klasa 4
 7. Klasa 5
 8. Klasa 6
 9. Klasa 7
 10. Klasa 8

Język niemiecki

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Język rosyjski – ogólne zasady (klasa 7, klasa 8)

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Język hiszpański- ogólne zasady

 1. Klasa 7

Historia – ogólne zasady oceniania

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Wiedza o społeczeństwie – ogólne zasady

 1. Klasa 8

Przyroda – ogólne zasady

 1. Klasa 4

Biologia – ogólne zasady

 1. Klasa 5
 2. Klasa 6
 3. Klasa 7
 4. Klasa 8

Geografia – ogólne zasady

 1. Klasa 5
 2. Klasa 6
 3. Klasa 7
 4. Klasa 8

Matematyka- ogólne zasady

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Muzyka klasa 4 -7 – ogólne zasady

Plastyka klasa 4-7 – ogólne zasady

Informatyka – ogólne zasady

 1. Klasa 4
 2. Klasa 5
 3. Klasa 6
 4. Klasa 7
 5. Klasa 8

Technika – ogólne zasady

Wychowanie fizyczne – ogólne zasady

Fizyka – ogólne zasady

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Chemia – ogólne zasady

 1. Klasa 7
 2. Klasa 8

Religia – ogólne zasady

 1. Klasy 1-3
 2. Klasy 4-8

Etyka – klasy 1-3

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.