Rekrutacja do szkół średnich

Rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy na stronę Edukacji aby dowiedzieć się szczegółowych informacji 

Od 29 kwietnia br.

Od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 15:00

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkół

Od 16 do 30 maja br. do godz. 15:00

 • Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz wymagających indywidualnych predyspozycji.

Od 2 czerwca do 8 czerwca br.

 • Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych. 

9 czerwca br.

 • Sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych. 

Od 31 maja do 13 czerwca br. (termin ustala dyrektor szkoły)

 • Kandydaci do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego przystępują do prób sprawności fizycznej.
 • Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych.

Do 15 czerwca br.

 • Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej.

Od 16 maja do 25 lipca br.

 • Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 7 lipca br. (termin ustala dyrektor szkoły)

 • Drugi termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych.

Do 8 lipca br.

 • Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie. 

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 14:00

 • Wprowadzanie osiągnięć.

23 czerwca br. do godz. 15:00

 • Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych
  na świadectwie.

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

 • Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Od 24 czerwca do 13 lipca br. do godz. 15:00

 • Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów.

20 lipca br. godz. 14:00

 • Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 21 do 27 lipca br. do godz. 15:00

 • Potwierdzanie woli przyjęcia. 

28 lipca br. do godz. 14:00

 • Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.