BIP

Władze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”

Dyrektor: mgr Marta Butryn

Wicedyrektor: Ewelina Grzybowska – Antoniak

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 247 jest publiczną, sześcioletnią szkoła podstawową. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ul. Wrzeciono 9.

2. Szczególna forma prawna: gminne samorządowe jednostki organizacyjne – 8010B szkolnictwo podstawowe.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

4. Szkoła działa na podstawie aktu z dnia  o jej utworzeniu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prawo wewnętrzne stanowi statut szkoły.

5. Budynek szkoły wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Organami szkoły są:

1)    Dyrektor,

2)    Rada Pedagogiczna,

4)    Rada Rodziców,

5)    Samorząd Uczniowski.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem.

Deklaracja dostępności

Rekrutacja

Praca

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.