BIP

Władze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Dyrektor: mgr Marta Butryn

Wicedyrektor: Ewelina Grzybowska – Antoniak

Status prawny

 1. Szkoła Podstawowa nr 247 jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ul. Wrzeciono 9.
 2. Szczególna forma prawna: gminne samorządowe jednostki organizacyjne – 8010B szkolnictwo podstawowe.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
 4. Szkoła działa na podstawie aktu z dnia  o jej utworzeniu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Prawo wewnętrzne stanowi statut szkoły.
 5. Budynek szkoły wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy.

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor,
 2.  Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem.

Dokumenty szkoły

 • Statut Szkoły
 • Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły wprowadzające Procedurę określającą standard obsługi osób z niepełnosprawnościami w budynku niedostępnym z uwagi na występujące bariery architektoniczne.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności podmiotu

Film o szkole w języku migowym

Rekrutacja

Przetargi-Konkursy-Ogłoszenia

Praca

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.