Oddział przedszkolny

Zapraszamy dzieci do ogólnodostępnego oddziału przedszkolnego w naszej szkole

 Najmłodsi uczniowie będą czuli się bezpiecznie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry w dobrze wyposażonej sali z tablicą interaktywną, pomocną podczas zajęć edukacyjnych.
Oferujemy:

  • Obowiązkową naukę języka angielskiego w wymiarze 1,5 h tygodniowo.
  • Zajęcia umuzykalniające.
  • Gimnastykę korekcyjną.
  • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
  • Uczestniczenie w życiu szkoły poprzez udział w koncertach muzycznych lub przedstawieniach organizowanych przez klasy 1-3.
  • Korzystanie z pełnej infrastruktury i bogatego wyposażenia szkoły.
  • Troskliwą opiekę specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, rewalidatorów, terapeuty SI.

Bierzemy udział w programie „Kulturalny przedszkolak”, w ramach którego organizowane są różne atrakcyjne wydarzenia, np. dzieci uczestniczą w wycieczkach, teatrzykach, warsztatach. Dodatkowo dzieci otrzymują „Szkolną paczkę przedszkolaczka”, czyli wyprawkę dla sześciolatka oraz strój sportowy.

Codziennie pracujemy według ustalonego planu dnia:

Godzina

Rodzaj zajęć

7:00-8:30

Dzieci są pod opieką nauczyciela świetlicy.

8:30-9:00

Czynności higieniczne. Śniadanie

9:00?12:00

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Aktywność twórcza dziecka o charakterze zbiorowym (plastyczna, muzyczna lub ruchowa). Zabawy dowolne. Czas na świeżym powietrzu, zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciela – gry i zabawy ruchowe, terenowe, obserwacje przyrodnicze, spacery. Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12:00-12:30

Obiad

12:30-14:30

Czynności higieniczne. Odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, wierszy, muzyki relaksacyjnej). Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne). Zabawy dowolne. Praca indywidualna lub w zespołach. Utrwalenie tematu dnia – pogadanka lub praca w zespołach. Zabawy ruchowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na świeżym powietrzu. Czynności higieniczne.

14:30-15:00

Podwieczorek

15:00-17:30

Aktywności własne dzieci. Praca indywidualna. Podsumowanie z dziećmi wydarzeń dnia. Prace porządkowe. Przy sprzyjających warunkach zabawy na świeżym powietrzu.

Uwaga! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji ośrodka tematycznego.

  • Jeden nauczyciel pracuje od 8:30 – 13.00
  • Drugi nauczyciel pracuje od 13.00 – 17:30
  • Nauczyciel wspomagający od 9:00 – 13:00
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.