Oddział przedszkolny

Zapraszamy dzieci do ogólnodostępnego oddziału przedszkolnego w naszej szkole

 Najmłodsi uczniowie będą czuli się bezpiecznie pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry w dobrze wyposażonej sali z tablicą interaktywną, pomocną podczas zajęć edukacyjnych.
Oferujemy:

 • Obowiązkową naukę języka angielskiego w wymiarze 1,5 h tygodniowo.
 • Zajęcia umuzykalniające.
 • Gimnastykę korekcyjną.
 • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Uczestniczenie w życiu szkoły poprzez udział w koncertach muzycznych lub przedstawieniach organizowanych przez klasy 1-3.
 • Korzystanie z pełnej infrastruktury i bogatego wyposażenia szkoły.
 • Troskliwą opiekę specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, logopedy, neurologopedy, rewalidatorów, terapeuty SI.

Bierzemy udział w programie “Kulturalny przedszkolak”, w ramach którego organizowane są różne atrakcyjne wydarzenia, np. dzieci uczestniczą w wycieczkach, teatrzykach, warsztatach. Dodatkowo dzieci otrzymują “Szkolną paczkę przedszkolaczka”, czyli wyprawkę dla sześciolatka oraz strój sportowy.

Codziennie pracujemy według ustalonego planu dnia:

 • Od 7:00 dzieci są pod opieką nauczyciela świetlicy. O godzinie 7:20 wychowawca odbiera dzieci ze świetlicy i zaprowadza do sali.
 • 7:20-8.20 To czas na schodzenie się dzieci. Nauczyciele wspierają rozwój dziecka przez zabawy i ćwiczenia, indywidualnie pracują z dziećmi, prowadzą zabawy muzyczno-ruchowe i gimnastyczne lub w tym czasie dzieci mają czas na swobodna zabawę.
 • 8.20-8.30 Przygotowujemy się do śniadania, czyli rozwijamy umiejętności samoobsługowe, wdrażamy zasady higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.
 • 8.30-9:00 – W naszej sali jemy śniadanie, podczas którego zwracana jest uwaga na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie i prawidłową postawę. Wdrażamy dzieci do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
 • 9.00-11:00 – To czas na realizację zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtujemy właściwą postawę społeczną w czasie zajęć i zabaw, stwarzamy sytuacje sprzyjające podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Prowadzimy zabawy integrujące grupę oraz działania plastyczno-konstrukcyjne. Ważne są również ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe i dodatkowe urozmaicają każdy dzień. Dbamy o to, by dzieci uczyły się nazywania emocji i wyrażania swoich potrzeb.
 • 11:00-12:00 – To czas na zabawę swobodną i wyjście na plac zabaw.
 • 12:0012:30 – W tym czasie jemy w stołówce szkolnej obiad, który oczywiście poprzedzamy czynnościami higienicznymi. Obiady gotujemy w szkole i wszystkim dzieciom i kadrze one smakują.
 • 12:30-12:45 Odpoczywamy, czytamy literaturę dziecięcą, słuchamy muzyki relaksacyjnej.
 • 12.45-13.45 Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych lub mają czas na zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań. Jeżeli pozwala na to czas, prowadzone są zajęcia o charakterze edukacyjno-wyrównawczym.
 • 14.30-15.00 Jemy w sali podwieczorek.
 • 15.00-16.40 – Koniec dnia to wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Proponujemy dzieciom zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne, które rozwijają poczucie rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Dzieci bawią się w kącikach zainteresowań, grają w gry i uczestniczą w zabawach zbiorowych w małych zespołach.
 • 16.40-17.30 Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy.

Zachęcamy do rekrutacji do naszego oddziału, zapewniającego bezpieczeństwo i warunki jak w przedszkolu, a jednocześnie pozwalającego dziecku na powolne oswojenie się z nadchodzącymi zmianami- rozpoczęciem nauki jako pierwszoklasista!

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.