Oferta szkoły

Uczymy i wychowujemy, wspierając rozwój ucznia, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy „Przyjazną szkołą”, w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie dzieci znajdą tu swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów.

Wyróżnia nas: 

 • szkoła bez dzwonków,
 • edukacja szachowa i gimnastyka korekcyjna w klasach I-III,
 • zajęcia uważności w każdej klasie,
 • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0 – III,
 • szeroka gama zajęć pozalekcyjnych: sportowych, artystycznych oraz z programowania i kodowania,
 • nowoczesna pracownia informatyczna wyposażona w drukarkę 3D,
 • magiczny dywan – interaktywne urządzenie służące do gier i zabaw ruchowych dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • realizacja projektów finansowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych,
 • zespół redakcyjny wydający Gazetkę Informacyjną Szkoły (GIS),
 • wolontariat współpracujący z Bielańską Kapitułą Klubu Ośmiu Wspaniałych,
 • rodzinne pikniki integrujące społeczność szkolną organizowane przez Radę Rodziców.

Oferujemy:

 • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0 – III,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych,
 • bezpieczne miejsca zabaw i innowacyjną przestrzeń dla uczniów,
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne,
 • zajęcia informatyczno-programistyczne realizowane w ramach pozyskanych grantów,
 • magiczny dywan – interaktywne urządzenie służące do gier i zabaw ruchowych dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych
 • realizację projektów finansowanych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Edukacja to inspiracja
Naszym kierunkowskazem do sukcesu są elementy:

 • oceniania kształtującego,
 • neurodydaktyki,
 • Mindfulness = uważność w szkole,
 • metod aktywizujących i metody projektu,
 • arteterapii – leczenie przez sztukę,
 • edukacji matematyczno-przyrodniczej z klockami Lego oraz darami Froebla w klasach I-III,
 • nauki programowania i kodowania już od klasy pierwszej.

Edukacja to obserwacja
Naszą drogą do sukcesu jest:

 • diagnoza ucznia pod kątem wzorca uczenia się i inteligencji wielorakich, odkrywanie indywidualnych talentów i pasji oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej,
 • respektowanie różnic między uczniami i umożliwianie każdemu wszechstronnego rozwoju,
 • tworzenie szkoły niepowtarzalnej, o specyfice związanej z potrzebami dzieci,
 • wspieranie rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia.

Edukacja w naszej Szkole to:

 • wykwalifikowani specjaliści: terapeuci prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, rewalidacji, zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne, terapii ręki, biofeedbacku, TUS (trening umiejętności społecznych), doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • jednozmianowość i kameralność,
 • innowacyjna świetlica szkolna organizująca zajęcia rozwijające dla wszystkich uczniów,
 • innowacje pedagogiczne takie jak: zajęcia uważności, szachy, gimnastyka korekcyjna, programowanie i robotyka,
 • nowoczesny plac zabaw,
 • kącik wyciszenia, sala SI,
 • sala Masterchef do zajęć kulinarnych,
 • strefy relaksu i zabawy na korytarzach, możliwość spędzania przerw na dworze-mini siłownia,
 • stołówka ze smacznym jedzeniem i kącik śniadaniowy, gdzie każdy znajdzie coś zdrowego dla siebie.

Naszym partnerem sukcesu są:

 • rodzice wspierający wychowawcę/nauczyciela wskazującego uczniowi właściwy kierunek postępowania,
 • nauczyciele współpracujący ze sobą w zakresie dydaktyki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
 • instytucje i organizacje pozarządowe wspierające nowoczesną edukację i profilaktykę.

Program Kładka – czyli łagodne pokonywanie etapów edukacyjnych

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.