Oferta szkoły

Uczymy i wychowujemy, wspierając rozwój ucznia, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy „Przyjazną szkołą”, w której każdy uczeń czuje się ważny i bezpieczny. Wszystkie dzieci znajdą tu swoje miejsce, możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań, zdolności i talentów.

Oferujemy: 

 • oddzielne skrzydło dla dzieci z klas 0 – III,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – w tym sportowych, z programowania i kodowania oraz artystycznych,
 • nowoczesna pracownia informatyczna wyposażona w drukarkę 3D,
 • bezpieczne miejsca zabaw i innowacyjną przestrzeń dla uczniów,
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne,
 • magiczny dywan – interaktywne urządzenie służące do gier i zabaw ruchowych dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • zajęcia informatyczno-programistyczne realizowane w ramach pozyskanych grantów: Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Edukacja w naszej Szkole to:

 • jednozmianowość i kameralność,
 • innowacyjna świetlica szkolna, organizująca zajęcia rozwijające dla wszystkich uczniów,
 • innowacje pedagogiczne takie jak: zajęcia uważności, szachy, gimnastyka korekcyjna, programowanie i robotyka,
 • kącik wyciszenia, sala SI,
 • sala Masterchef do zajęć kulinarnych,
 • nowoczesny plac zabaw oraz wyremontowane boiska: piłkarskie i do koszykówki,
 • strefy relaksu i zabawy, rowery stacjonarne, pufy oraz stoły tenisowe na korytarzach oraz możliwość spędzania przerw na dworze-mini siłownia,
 • stołówka ze smacznym jedzeniem i kącik śniadaniowy, gdzie każdy znajdzie coś zdrowego dla siebie,
 • wykwalifikowani specjaliści: terapeuci prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracji sensorycznej, logopedii, neurologopedii, rewalidacji, zajęć rozwijających umiejętności emocjonalno-społeczne, terapii ręki, biofeedbacku, TUS (trening umiejętności społecznych) oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Naszym kierunkowskazem do sukcesu są:

 • elementy oceniania kształtującego,
 • edukacja matematyczno-przyrodnicza z klockami Lego oraz darami Froebla w klasach I – III,
 • nauka programowania i kodowania już od klasy pierwszej,
 • Mindfulness = uważność w szkole,
 • metody aktywizujące i praca metodą projektu,
 • edukacja ukierunkowana na rozwijanie myślenia krytycznego.

Jesteśmy szkołą, w której nie ma dzwonków. Uczniowie mają możliwość spędzania przerw na dworze.

Naszą drogą do sukcesu jest:

 • diagnoza ucznia pod kątem wzorca uczenia się i inteligencji wielorakich, odkrywanie indywidualnych talentów i pasji oraz rozpoznanie sytuacji rodzinnej,
 • respektowanie różnic między uczniami i umożliwianie każdemu wszechstronnego rozwoju,
 • tworzenie szkoły niepowtarzalnej, o specyfice związanej z potrzebami dzieci o różnych potrzebach
  edukacyjnych,
 • wspieranie rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia.

Naszym partnerem sukcesu są:

 • rodzice wspierający wychowawcę/nauczyciela wskazującego uczniowi właściwy kierunek postępowania,
 • nauczyciele współpracujący ze sobą w zakresie dydaktyki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
 • instytucje i organizacje pozarządowe wspierające nowoczesną edukację i profilaktykę.

Program Kładka – czyli łagodne pokonywanie etapów edukacyjnych

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.