Informacje bieżące

Informacja dla rodziców


Petycja Szulc-Efekt sp. z o. o. - dokument


Ubezpieczenie
Wpłaty na ubezpieczenie proszę dokonywać na konto 77116022446730100642052121 [ UbezpieczającyNAU PROFIT SP Z O.O. adres: Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa]
W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka+klasę, lub numer klasy (jeśli składka dotyczy całej klasy).
Proszę dostarczyć do sekretariatu dowód wpłaty i listę osób, które zapłaciły za ubezpieczenie.


Dobrowolne ubezpieczenie dzieci
Rada Rodziców wybrała firmę InterRisk Ubezpieczenie na sumę 15000,00zł. Składka podstawowa 36zł  (47zł rozszerzone tzw. sportowe).

Rodzice mogą dokonać wpłaty w dwojaki sposób:

 1. Trójka Klasowa (Skarbnik) zbiera pieniądze, które wpłaca na konto firmy ubezpieczeniowej. Rodzic wypełnia oświadczenie.

lub

 1.  Rodzic wchodzi na stronę www.ubezpieczenia.nau.pl;

 2. Wpisuje hasło, które otrzymał na zebraniu i naciskają przycisk Wyświetl;

 3. Po zalogowaniu pokazuje się oferta i warunki ubezpieczenia. Rodzic wybiera składkę ubezpieczenia (36zł lub sportowe 47zł);

 4. Naciska przycisk Wybierz i wypełnia dane dziecka i opiekuna (imię i nazwisko, PESEL itp.);

 5. Po wypełnieniu danych naciska przycisk Potwierdzam.

 6. Wybiera formę płatności (albo w szkole albo przelew on-line);

Jeśli rodzic nie ma dostępu do internetu wypełnia "papierowe" Oświadczenie, które zbiera wychowawca klas i razem z listą osób ubezpieczonych (imię i nazwisko dziecka, kwota ubezpieczenia, podpis rodzica) składa w sekretariacie szkoły + dowód wpłaty.

Załączniki:

 1. Oświadczenie,
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia;
 3. Likwidacja szkód;
 4. Assistance.

Dnia 11 września (poniedziałek) o godzinie 17.30 odbędą się zebranie z rodzicami. W tym samym dniu o godzinie 19.00 pani dyrektor Katarzyna Słyczko-Jarmołowicz zaprasza przedstawicieli Rad Klasowych na pierwsze zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w sali 77. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się:

 • 1 września o godz. 10.00 dla oddziału przedszkolnego,
 • 4 września o godz. 9.00 dla klas I-szych,
 • 4 września o godz. 10.00 dla klas II-VII.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy dzieci z oddziału przedszkolnego razem z rodzicami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się dnia 30 sierpnia w godzinach 10.00 - 11.00. 


SZANOWNI RODZICE!
GŁOSUJCIE  NA NASZE PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO!

W dniach 14-30 czerwca 2017 r. odbędzie się głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.

Nasze projekty (OBSZAR - WRZECIONO/MŁOCINY) to:

 • nr 2 - Szkolny plac zabaw i rekreacji przy SP 247 ul. Wrzeciono 9

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11730

 • nr 21 - Rewitalizacja boiska szkolnego przy SP247 ul. Wrzeciono 9

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11727

 • nr 3 Treningi piłkarskie - spełnienie marzeń dzieci

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11606?user=

 • nr 22 Świat eksperymentów dla dzieci

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11735?user=

Jeśli nie masz jeszcze 18 latdołącz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w budżecie partycypacyjnym. Jeśli zagłosujesz przez Internet, wystarczy, że Twój rodzic lub opiekun uzupełni swoje dane i wyrazi zgodę na formularzu elektronicznym.

 Liczymy na Państwa głosy!Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 

 • oddział przedszkolny - 8.30
 • klasy I - II - 8.30
 • klasy III - IV - 9.30
 • klasy V - VI - 10.30

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Koszt podręczników w klasach I-III:

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Zgodnie ze Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych pieniądze za zgubione lub zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto: 82 1030 1508 0000 0005 5022 9056  (W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.)

W klasach IV-V, jeśli uczeń zgubi lub zniszczy podręczniki zobowiązany jest do ich odkupienia.


Zebranie rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego, 

Dnia 8 czerwca o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców dzieci przyszłorocznych klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.


Witaj Lato na Bielanach!
Lato zbliża się wielkimi krokami! Jak co roku, z tej okazji Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają na największą imprezę plenerową – WITAJ LATO NA BIELANACH!

Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00 WIELKĄ PARADĄ MIESZKAŃCÓW, która wystartuje od stacji metra Wawrzyszew i przejdzie ulicą Kasprowicza na teren imprezy przy stacji metra Słodowiec. Tego nie możecie przegapić, dlatego zabierzcie znajomych, przyjaciół i rodziny. Atrakcją defilady będzie przemarsz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mykanowa.

O godz. 13.30 na terenach przy stacji metra Słodowiec Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej zainauguruje „Zabawę na Dechach”. W repertuarze usłyszymy najbardziej znane motywy filmowe.

Przez cały dzień na małych i dużych będzie czekało wiele atrakcji m.in. w strefach: Sportu, EKO czy Zdrowia. Nie zabraknie też dobrego jedzenia i fantastycznej atmosfery. A wieczorem już od godz. 19.00 zapraszamy na KONCERTY GWIAZD. Na tegoroczną imprezę zaprosiliśmy DeMono i HEY.

A na koniec, o godz. 22.00 „najcichszą imprezę w mieście”, czyli SILENT DISCO!

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
"Pomoc dziecku"
Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące możliwości pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Zachęcamy Rodziców do odwiedzenia strony http://pomocdziecku.um.warszawa.pl/.
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym "Mój ulubiony bohater książki".

Regulamin konkursu


Karta Ucznia
Informujemy, że do 6 czerwca został przedłużony termin składania wniosków na Kartę Ucznia.


Szanowni Rodzice, 
Informujemy, że od 1 września 2017 roku klasy I-VII będą realizowały obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ul. Wrzeciono 9.

Podpisane: Dyrektor Szkoły Katarzyna Słyczko-Jarmołowicz 
"Lato w mieście 2017"
Zgodnie z regulaminem warunkiem uczestniczenia ucznia w wakacyjnej placówce edukacyjnej jest posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika do dnia 9 czerwca 2017 r., oraz uiszczenie opłaty za posiłki w wysokości 7 zł dziennie. (dokument potwierdzający należy złożyć razem z kartą kwalifikacyjną uczestnika). 


Opłatę za obiady należy dokonywać na konto: 46 1140 2004 0000 3502 7432 9646 (Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu - imię i nazwisko ucznia z dopiskiem "Lato w mieście 2017")


Przedszkolaki - dyżury wakacyjne
Informujemy Państwa, że w naszej szkole w dniach 17.07-28.07.2017 będzie trwał dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.


Pomocna dłoń
Każdy w swoim życiu napotykając na trudne sytuacje wie, jak potrzebna jest wtedy pomocna dłoń życzliwego człowieka.  O sile ludzi świadczy to, na ile jesteśmy w stanie pomagać innym. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ulicy Wrzeciono 9 staramy się każdego dnia uczyć naszych uczniów jak odnajdować w sobie siłę do czynienia dobra.

Nasza szkoła od stycznia realizuje rozmaite działania wolontariackie w ramach projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych ,, Pomocna dłoń”. Podstawowym celem programu jest zwrócenie uwagi na ludzi potrzebujących oraz uświadomienie dzieciom, rodzicom i środowisku lokalnemu, że każdy może być wolontariuszem. W program włączone są dzieci niepełnosprawne, ponieważ w naszej szkole wierzymy, że każdy uczeń ma dużo do zaoferowania innym.

Czas przedświąteczny sprzyja refleksji nad losem człowieka. Wolontariusze z naszej szkoły, pod opieką p. Agnieszki Wojciechowskiej i p. Marty Sokołowskiej zorganizowali jak co roku akcję zbiórki żywności dla ubogich rodzin będących pod opieką Fundacji ,, Świat na Tak”. Zebraliśmy ogromną ilość żywności o przedłużonym terminie ważności. Wszystko po to, aby wspierać rodziny, których nie stać na zorganizowanie Świąt. Paczki z żywnością zostały zawiezione do biur Fundacji przez p. Beatę Kamińską i p. Martę Sokołowską.

Nasi wolontariusze pamiętają też o osobach chorych i opuszczonych. Pod opieką nauczycieli p. Bogumiły Owczarskiej i p. Karoliny Turowskiej udali się z Wielkanocnym przedstawieniem do Domu Opieki przy ulicy Szubińskiej. Przedstawienie pod tytułem ,, Czekając na Zmartwychwstanie” zostało bardzo ciepło przyjęte przez pensjonariuszy, młodzi aktorzy z klasy 5b zostali wynagrodzeni wykonanymi na zajęciach terapii tulipanami.  Wzruszającym momentem były odwiedziny wolontariuszy w pokojach. Uczniowie przekazali paczki świąteczne wszystkim osobom, do których nikt w Święta nie przyjdzie w odwiedziny. Do paczek zostały włożone słodycze zakupione przez p. Mariolę Kostyrę i p. Annę Januszewską. Oprócz słodyczy znalazły się tam przygotowane wraz z dziećmi kolorowe kartki świąteczne.

Jesteśmy dumni, że uczniowie naszej szkoły tak chętnie uczestniczą we wszystkich akcjach wolontariatu. Cieszymy się z serdecznej postawy i wszelkiej pomocy rodziców naszych uczniów.

Opiekun Wolontariatu: Marta Sokołowska


Zasady wydawania Karta Ucznia
Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z zasadami wydawania Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnych przejazdów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Wnioski pobieramy ze strony internetowej szkoły i składamy w sekretariacie szkoły do dnia 10 kwietnia 2017 roku.
Loteria Pluszakowa
Dnia 28 lutego 2017 roku odbył się w naszej szkole finał Loterii Pluszakowej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów i ich rodziców udało nam się zebrać ponad 200 maskotek. Dzieci bardzo chętnie kupowały kolorowe losy, wykonane przez wolontariuszy z Klubu Ośmiu Wspaniałych. Każdy kupon wygrywał. Loteria cieszyła się wielkim powodzeniem. Każdy uczeń losował tyle maskotek ile kupił losów, rekordziści losowali nawet pięć pluszaków. 

Podczas akcji zebrano 1044zł (jeden tysiąc czterdzieści cztery złote). Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc absolwentowi naszej szkoły, Igorowi, który w lipcu 2016 roku zapadł w śpiączkę. Dochód z Loterii Pluszakowej przeznaczony zostanie na jego rehabilitację.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się do tej akcji charytatywnej.


Zaproszenie na warsztaty pt. „Gdy dziecko nie je mięsa”

Program spotkania:

 • Różnorodność na talerzu
 • Alternatywa dla mięsa
 • Pokaz kulinarny
 • Degustacja. Dyskusja. Podsumowanie.Serdecznie zapraszamy
kandydatów do klas I-szych razem z rodzicami na cykl zajęć,
które wprowadzą dzieci w świat szkoły.

Zapraszamy w każdy wtorek w godz. 17.00—18.00.

Pierwsze spotkanie już 7 marca 2017 roku.

Przygotowaliśmy dla najmłodszych ciekawe zajęcia a dla rodziców konsultacje ze specjalistami.


Przedszkolaki - dyżury wakacyjne
Informujemy Państwa, że w naszej szkole w dniach 03.07-14.07.2017 będzie trwał dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017.


REKRUTACJA

 1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018;
 2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018;
 3. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
 4. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 5. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018;
 6. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018;
 7. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Bielańskie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych od 1.09.2017!

„Szkolna paczka przedszkolaczka” – oferta specjalna!

Od 1 września 2017 r. we wszystkich bielańskich  szkołach podstawowych będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. Dzielnica Bielany  przygotowała specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci, które od nowego roku szkolnego rozpoczną obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej.

Dodatkowe zajęcia  w wymiarze  4 godzin tygodniowo, akcja Kulturalny  przedszkolak, w tym 2 wyjścia w miesiącu do kina, teatru lub muzeum, a także wyprawka sześciolatka i strój sportowy - to tylko niektóre elementy składające się na bezpłatny pakiet edukacyjny.

Dni otwarte dla rodziców i dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych

L.p.

Nazwa szkoły

Adres

Data

1.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego

ul. Rudzka 6

1 marca 2017 r.

2.

Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk

ul. Samogłoska 9

1 marca 2017 r.

3.

Szkoła Podstawowa nr 80 im. M. Kownackiej

ul. Aspekt 48

7 marca 2017 r.

4.

Szkoła Podstawowa nr 133 im. S. Czarnieckiego

ul. A. Fontany 3

1 marca 2017 r.

5.

Szkoła Podstawowa  nr 187 im. A. Mickiewicza

ul. L. Staffa 21

2 marca 2017 r.

6.

Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny

al. W. Reymonta 25

2 marca 2017 r.

7.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi   nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

ul. J. Kasprowicza 107

2 marca 2017 r.

8.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi    nr 247 im. K. Lisieckiego ”Dziadka”

ul. Wrzeciono 9

3 marca 2017 r.

9.

Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandry Landy

ul. J. Balcerzaka 1

2 marca 2017 r.


Szkoła Filialna

ul. Arkuszowa 202

8 lutego 2017 r.

10.

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza

ul. W. Broniewskiego 99a

2 marca 2017 r.

11.

Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego

ul. J. Kochanowskiego 8

27 lutego 2017 r.

12.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. St. Skrypija

ul. A. Fontany 1

2 marca 2017 r.

13.

Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich

ul. Szegedyńska 11

4 marca 2017 r.

14.

Szkoła Podstawowa nr 352

ul. J. Conrada 6

7 lutego 2017 r.

15.

Szkoła Podstawowa nr 369
(G nr 72 )

ul. S. Przybyszewskiego 45

8 marca 2017 r.

16.

Szkoła Podstawowa nr 370
(ZS nr 49)

ul. L. Tołstoja 2

2 i 4 marca 2017 r.Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
Kolejny raz nasza szkoła dostała dofinansowanie z miasta stołecznego Warszawa by móc realizować projekt edukacyjny w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Ruszył on w lutym i będzie trwał do końca roku kalendarzowego. Nosi tytuł "PRZYJAZNA DŁOŃ WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY 247 uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych". Będziemy współpracować z wieloma instytucjami, między innymi z PAH - Polską Akcją Humanitarną, UNICEF, CARITAS, Domem Dziecka, Fundacją "Świat na tak" i wieloma innymi.

Pragniemy, aby dzieci nabyły wiedzę na temat praw dziecka, historii misji, działalności organizacji na innych kontynentach, funkcjonowania fundacji, aby nauczyły się organizować i brać udział w różnych akcjach, loteriach, zbiórkach, działania w kierunku pomocy konkretnym osobom. Mamy nadzieję, że nastąpi integracja środowiska lokalnego, współpraca między rodzicami, szkołą, a dziećmi. 

Jednocześnie pomagamy absolwentowi naszej szkoły, Igorowi, który w lipcu 2016 roku zapadł w śpiączkę. Dochód z Loterii Pluszakowej przeznaczony zostanie na jego rehabilitację.

Napisała: Ewa Mazur


Szanowni Rodzice,
Zapraszamy od obejrzenia filmu z obchodów 50-lecia naszej szkoły.

Link do filmu

Rok 2016 był dla naszej szkoły czasem wyjątkowym. Obfitował w wydarzenia mające na celu uczczenie pięknego jubileuszu 50-lecia. Konkursy, wystawy, pokazy, warsztaty i inne aktywności - było w czym wybierać. Wszystko zostało dokładnie sfotografowane i sfilmowane.
Pewnego mroźnego styczniowego przedpołudnia zwycięzcy konkursu na najdłuższy łańcuch choinkowy ułożyli na zaśnieżonym boisku napis „50 LAT SP 247”. Wraz z nadejściem wiosny Samorząd Szkolny zorganizował pokaz mody, w którym wystąpiły wyjątkowe modelki – panie wiosny. Każda z nich symbolizowała kolejne lata, jakie upłynęły od 1966 roku. Przemaszerowały szkolnym korytarzem, obdarzając widzów pięknymi uśmiechami i wdzięcznymi kreacjami. Aby świętować urodziny szkoły, uczniowie klasy szóstej przygotowali 50 kolorowych pisanek. Kiedy zaczynało się zielenić, entuzjaści ogrodnictwa posadzili 50 drzewek wokół budynku. Za kolejnych pięć dekad może ich dzieci będą bawić się w berka, biegając między drzewami posadzonymi przez swoich rodziców. Życząc szkole szczęścia, dzieci złożyły z papieru 50 żurawi, które są symbolem nie tylko długowieczności, ale również honoru i lojalności.
Ten wyjątkowy jubileusz nie mógł się odbyć bez popisów kulinarnych. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali pyszne i zdrowe dania z warzyw i owoców według 50 przepisów. Swoje trzy grosze do uczczenia 50-lecia dorzucił Mikołaj Kopernik. Pod jego czujnym okiem upieczonych zostało 50 pierników pachnących korzennymi przyprawami z dalekich krajów. Szkoła doczekała się również sztafety na swoją cześć.
Aby przekonać się, czy każdy uczeń umie liczyć przynajmniej do 50, na boisku szkolnym przeprowadzono grę matematyczną. Huczne świętowanie urodzin szkoły połączono ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia. Specjalni wysłannicy podjęli się niezwykle trudnej misji w terenie. Uzbrojeni w ołówek i papier sprawdzali znajomość mnożenia wśród przechodniów, a nawet w sklepie mięsnym.
A co za kolejne 50 lat? Zostawiliśmy przyszłym pokoleniom swój ślad w postaci kapsuły czasu. Symbole współczesnego świata schowaliśmy do metalowego pojemnika, który został szczelnie zamknięty. Nie dało się tam jednak schować tego, co niematerialne – uniwersalnych wartości, za którymi podążamy w naszej szkole już od 50 lat.

Marta Sokołowska, Karolina Turowska


Zapraszamy Rodziców na warsztaty z zakresu zdrowego żywienia organizowane przez Urząd m. st. Warszawy.


Informujemy Państwa, że w naszej szkole w dniach 03.07-14.07.2017 będzie trwał dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017. 


Warszawski Program "Zima w mieście 2017"Warszawski Program „Zima w mieście 2017”
Na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy realizowany będzie od 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r.  w 17 placówkach:

 • Szkole Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego przy  ul. Rudzkiej 6;
 • Szkole Podstawowej nr 187 im. A. Mickiewicza przy ul. L.Staffa 21;
 • Szkole Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej przy ul. J. Kasprowicza 107;
 • Szkole Podstawowej nr 289 im. H. Sienkiewicza przy ul. W. Broniewskiego 99a;
 • Zespole Szkół nr  52 przy ul. Szegedyńskiej 11;
 • Zespole Szkół nr 124 przy ul. J. Conrada 6) funkcjonujących przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 17.00.

Dzieci uczestniczyć będą w różnorodnych zajęciach organizowanych przez wychowawców. W wyżej wymienionych placówkach prowadzone będą również punkty żywienia. Uczestnicy Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2017” korzystać będą z posiłków odpłatnie. Dzienna opłata za posiłek wynosi 7 zł. Dzieci przebywające w feryjnych placówkach edukacyjnych otrzymają dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły lub OPS.

Punkty organizujące feryjne zajęcia specjalistyczne

 • Młodzieżowym Domu Kultury  im. Marii Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4;
 • Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a;
 • Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany” przy ul. Cegłowskiej 39;
 • Bibliotece Publicznej   im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy  ul. T. Duracza 19;
 • Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 26 przy ul. T. Duracza 19;
 • Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 49, przy Al. W. Reymonta 6;
 • Mediatece START-META (MultiCentrum) przy ul. Szegedyńskiej 13a.

W placówkach odbywać się będą zajęcia, które rozwijają zainteresowania kulturalne, artystyczne, naukowe  i społeczne. Oferta   skierowana jest do grup zorganizowanych oraz dzieci starszych i młodzieży, które mogą samodzielnie przemieszczać się i korzystać z kilku wybranych propozycji w ciągu dnia.

Centrum Rekreacyjno-Sportowym Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany na pływalniach: przy ul. J. Conrada 6 i ul. S.B. Lindego 20, hali sportowej przy ul. S.B Lindego 20 oraz hali pneumatycznej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i Duracza.

Oferta zajęć we wszystkich wymienionych formach organizacyjnych jest nieodpłatna. W ramach środków budżetowych m.st. Warszawy przygotowane będą również imprezy ogólnomiejskie.

Punkty zajęć realizujących Warszawski Program

„Zima w mieście 2017” na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Punkty feryjnych placówek edukacyjnych

1.

Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6

tel. 228336565

13.02-24.02.2017 r.

2.

Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Staffa 21

tel. 22 834 03 87

13.02-24.02.2017 r.

3.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami  Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107

tel. 22 834 26 78

13.02-24.02.2017 r.

4.

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. W. Broniewskiego 99a

tel. 22 663 67 73

13.02-24.02.2017 r.

5.

Zespół  Szkół nr  52, ul. Szegedyńska 11

tel. 22 834 54 23

13.02-24.02.2017 r.

6.

Zespół Szkół nr 124, ul. J. Conrada 6

tel. 22 669 75 81

13.02-24.02.2017 r.

Punkty feryjnych zajęć specjalistycznych

7.

MDK  im. Marii Gwizdak, ul. H.Ch. Andersena 4

tel. 22 835 93 47

13.02-24.02.2017 r.

8.

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a

tel. 22 834 52 59

13.02-24.02.2017 r.

9.

MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39

tel. 22 834 13 47

13.02-24.02.2017 r.

10.

Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,

ul. T. Duracza 19 (Kino za rogiem)

tel. 22 663 83 14

13.02-24.02.2017 r.

11.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. T. Duracza 19

tel. 22 639 88 51

20.02-24.02,2017 r.

12.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. W. Reymonta 6

tel. 22 663 73 85

13.02-17.02.2017 r.

13.

Mediateka START-META (MultiCentrum), ul. Szegedyńska 13a,

tel. 22 291 44 61

13.02-24.02.2017 r.


Centrum Rekreacyjno-Sportowe Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany

14.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. J. Conrada 6

tel. 22 633 86 80

13.02-24.02.2017 r.

15.

Pływalnia CRS Bielany Warszawa, ul. S.B. Lindego 20

tel. 22 835 00 08

13.02-24.02.2017 r.

16.

Hala Sportowa, ul. S.B. Lindego 20

tel. 22 835 00 08

13.02-24.02.2017 r.

17.

Hala pneumatyczna na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

„SYRENKA” w Parku Olszyna u zbiegu ulic Gąbińskiej i T. Duracza

13.02-24.02.2017 r.
W listopadzie i grudniu 2016 uczniowie naszej szkoły realizują ponownie międzynarodowy projekt eTwinning pt. Christmas Project 16/17. Partnerami projektu są szkoły europejskie, między innymi z Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoch, Anglii, Litwy, Chorwacji, Słowacji, Austrii oraz Holandii. Realizacja projektu opiera się na przygotowaniu kart świątecznych oraz bombek wykonanych z płyt CD i ich wymianie z krajami partnerskimi. Językiem komunikacji jest język angielski. Dzieci mają możliwość rozwijać swoją kreatywność, doskonalić język angielski, poznawać kulturę i zwyczaje innych krajów oraz budować wspólną świadomość europejską.

Zapraszamy do obejrzenia naszych prac - film


Dyrektor Szkoły i społeczność szkolna mają zaszczyt zaprosić rodziców i opiekunów uczniów na przedstawienie z okazji 50-lecia szkoły, który odbędzie się dnia 12 grudnia o godz. 17.30 w sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Słyczko-Jarmołowicz 


Serdecznie zapraszamy kandydatów i kandydatki do klasy I-szych wraz z Rodzicami na cykl sobotnich zajęć do naszej placówki. Nasi nauczyciele przeprowadzą zajęcia pokazowe z różnych dziedzin w godzinach 9:30-11:00. Spotkania odbędą się w dniach:

 • 22 październik 2016
 • 19 listopad 2016
 • 10 grudzień 2016
 • 14 styczeń 2017
 • 4 marzec 2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. 


INFORMACJA NA TEMAT GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU – ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa – to firma wybrana przez Rodziców obsługująca zakres świadczeń ubezpieczenia.
 2. Suma ubezpieczenia - 13000,00 zł.
 3. Składka za osobę – 40,00 zł., a w wersji sportowej – 52,00 zł.
 4. Ubezpieczeniem dzieci są objęte od 01.09.2016 do 31.08.2017 roku.
 5. O roszczenie w wyniku wypadku dziecka, rodzice mogą się ubiegać po dokonaniu płatności, (grupowej) czyli po 16 października 2016r.
 6. Przedstawiciel danej klasy dokonuje wpłaty na konto ubezpieczyciela.
 7. Numer konta: 17116022446730080826152412 (w tytule wpłaty należy podać: nazwę i numer naszej szkoły, klasę, ilość ubezpieczonych dzieci).
 8. Imienne listy (całej klasy) z zaznaczeniem kto i ile zapłacił rodzic, który w imieniu danej klasy zajmuje się ubezpieczeniem, proszony jest o dostarczenie kopii lub oryginału do sekretariatu szkoły.
 9. Ponadto, rodzice mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto ubezpieczyciela z zaznaczeniem w tytule wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę naszej szkoły. Dowód wpłaty należy dostarczyć do przedstawiciela klasy zajmującego się ubezpieczeniem lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

MOŻLIWOŚCI STARANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE

 1. Rodzic korzysta ze strony www.nau.pl, wypełnia elektronicznie wniosek, dołącza scany dokumentów (faktury, dokumentację medyczną) i wysyła.
 2. Rodzic wchodzi na stronę www.nau.pl pobiera wniosek, wypełnia w wersji papierowej, dołącza dokumentację j.w. i wysyła pocztą na adres: 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8.
 3. Rodzic wchodzi na stronę www.nau.pl pobiera wniosek, wypełnia w wersji papierowej, dołącza dokumentację j.w. i osobiście dostarcza na adres: ul. Smulikowskiego 6/8.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

Likwidacja szkód


Zapraszamy dzieci na próbę przedstawienia na rozpoczęcie roku szkolnego w:

 •  poniedziałek - 12.30,
 • wtorek i środa - 11.00.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września:

 • o godz. 8.30 dla klas IV - VI ,
 • o godz. 9.30 dla klas II i III,
 • o godz. 10.30 dla klas 0 i I.

Serdecznie zapraszamy!®    Rodzic wchodzi na stronę podaną na kartce www.ubezpieczenia.nau.pl (rozdanie tokenów);

®    Wpisuje hasło anitazunat i  naciskają przycisk Wyświetl

®    Po zalogowaniu pokazuje się oferta i warunki ubezpieczenia. Rodzic wybiera składkę ubezpieczenia (36zł lub sportowe 47zł)

®    Naciska przycisk Wybierz i wypełnia dane dziecka i opiekuna (imię i nazwisko, PESEL itp.)

®    Po wypełnieniu danych naciska przycisk Potwierdzam.

®    Wybiera formę płatności (albo w szkole albo przelew on-line)

®    Jeśli rodzic nie ma dostępu do komputera wypełnia "papierowe" Oświadczenie, które zbierają wychowawcy klas i razem z listą osób ubezpieczonych (imię i nazwisko dziecka, kwota ubezpieczenia, podpis rodzica) składają w sekretariacie szkoły + dowód wpłaty.

®    Informacje dotyczące ubezpieczenia zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły. 

Poprawiony (sobota, 30 września 2017 19:22)

 
To My!
Reklama
Wyszukaj
AddThis Social Bookmark Button
Kalendarz
Ostatni miesiąc Listopad 2017 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30
Losowe zdjęcie

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85
dsc02257.jpg
E-dziennik

Gazetka szkolna (GIS)
Wolontariat
Taebaek

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85