„Szkoła w chmurze Microsoft”

Nasz szkoła została wyróżniona i otrzymała prestiżowy certyfikat firmy Microsoft „Szkoła w chmurze”. Dzięki temu dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft oraz ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools. Tytuł nadawany jest szkołom, które podjęły się procesu transformacji sposobu nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.
Uzyskanie tego wyróżnienia stało się możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkoły. W szkole aktywnie wykorzystuje się usługę Office 365 Education, która stwarza duże możliwości pracy mobilnej, zespołowej, ułatwia komunikację wewnątrz szkoły oraz zapewniają uczniom możliwość nauki
z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych na miarę XXI wieku. .

Serdecznie gratulujemy w imieniu Microsoft otrzymania tytułu Szkoła w Chmurze Microsoft! Życzymy powodzenia w dalszej transformacji cyfrowej szkoły ? napisano w certyfikacie jakim możemy się pochwalić. Tablica zostanie powieszona na parterze budynku.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • Szkoła bazująca na technologii Microsoft np. Office 365, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji
    i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
  • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii,
    a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
  • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem, a także zaproszenie do światowych programów takich jak:

  • Microsoft Innovative Expert Educator – globalnej sieci innowacyjnych nauczycieli
  • Showcase School czyli globalnej sieci innowacyjnych szkół.
  • Więcej informacji na stronie: https://aka.ms/MicrosoftACE

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.