Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ważne informacje

Przypominamy, że wnioski  o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych można składać :

  • osobiście w szkołach pierwszego wyboru lub
  • drogą elektroniczną (w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.
Jednocześnie informujemy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych składają wniosek do 22 czerwca 2020 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia ich na swojej liście.

Jeżeli szkołą pierwszego wyboru będzie szkoła, która nie prowadzi oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, wówczas wniosek należy do tej szkoły.

Od 23 czerwca do 7 lipca kandydaci przystępują do sprawdzianów kompetencji językowych/uzdolnień kierunkowych /prób sprawności. Szczegółowe terminy określane są przez dyrektorów i podane do wiadomości na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem działań ucznia szkoły podstawowej

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.