Oferta świetlicy

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych pod wspólnym hasłem „Innowacyjna świetlica”. Celem zajęć jest wspólne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności.

Ze względu na pandemię zajęcia będą prowadzone w małych grupach na poziomach klas.

Proponowane zajęcia:

Kuchcikowo
Zajęcia mają charakter praktyczno – teoretyczny. W wesołej, swobodnej atmosferze realizowane będą zagadnienia dotyczące racjonalnego żywienia, odpowiedniej diety, planowania i przyrządzania prostych posiłków, estetycznego ich podawania.

Gry planszowe na wesoło
Klub miłośników gier planszowych. Celem jest popularyzowanie nowoczesnych gier towarzyskich oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu wolnego. Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacji oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Kinomania – zajęcia filmowe
Cykl spotkań filmowych na których uczniowie będą mieli okazję obejrzeć wybrane filmy. Każdy seans będzie poprzedzony prelekcją nauczyciela, a kończył dyskusją uczestników spotkania. Uczniowie  przyswoją podstawowe pojęcia związane z filmem, ich rodzajami i gatunkami. Poznają zawody osób pracujących przy powstaniu filmu oraz sprzęt jaki jest potrzebny do jego powstania.

Sport dla każdego
Celem zajęć będzie wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad podczas gier i zabaw zespołowych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów. Propagowanie zasad fair play. Rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

Plastyczne rozmaitości
Zajęcia plastyczne mające na celu doskonalenie sprawności manualnej, zapoznanie z nowym materiałem plastycznym, poznawanie nowych technik plastycznych, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Sztuka składania papieru – Origami

To tradycyjna sztuka składania papieru. Jest ciekawą metodą wspierającą rozwój dziecka. Zabawy te dają dzieciom wiele radości i satysfakcji, ponieważ są łatwe do wykonania. Pobudzają twórcze myślenie i szybko dają poczucie sukcesu. Mają wpływ na rozwój logicznego myślenia, uczą kreatywności..

Gimnastyka buzi i języka

Są to zabawne sposoby na usprawnienie narządów mowy. Ćwiczenia poprzez zabawę mające na celu pomoc naszym dzieciom w zdobywaniu sprawności prawidłowej artykulacji. Wykorzystanie naturalnych sytuacji życiowych, które w sposób nieuświadomiony przyczynią się do wzmocnienia mięśni warg, języka czy pozostałych narządów mowy i tym samym dadzą dziecku radość z mówienia.

Śpiewający angielski

Zabawa z językiem angielskim w ciekawej i swobodnej formie, poprzez zabawę, gry, wierszyki, piosenki, rymowanki.

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.