NOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Nasza szkoła została jednym z beneficjentów 26 akcji charytatywnej „Reklamy Dzieciom 2018” organizowanej przez Telewizję Polską (TVP).  Dzięki tej akcji pozyskaliśmy środki na zakup sprzętu  umożliwiającego przeprowadzenie terapii EEG – Biofeedback.

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.
W metodzie Biofeedback osoba poddawana treningowi uczestniczy w różnego rodzaju grach komputerowych, sterowanych wyłącznie umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki. Biofeedback jest metodą bezpieczną, ponieważ to trenujący swoją pracą wpływa na działanie swojego mózgu. Do ciała i mózgu nic nie jest wysyłane. Biofeedback jest  tak jak  lustro – pozwala nam korygować swoją sylwetkę, ale samo z siebie na nią nie wpływa.
Dziecko poddawane terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych.
Treningi Biofeedback poprzez pobudzenie odpowiednich struktur uczą mózg produkowania korzystnych fal o konkretnych wzorach. W efekcie stwarzają korzystne warunki do lepszej nauki, poprawy koncentracji i uwagi oraz zapamiętywania. Stymulują mózg do dalszej pracy. Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Wskazania do terapii EEG Biofeedback:

  • problemy pamięci i koncentracji uwagi
  • trudności w uczeniu się
  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD)
  • nadruchliwość
  • impulsywność, agresja
  • dysleksja, dysortografia, dyskalkulia
  • trema, reakcje stresowe, lęki
  • problemy z planowaniem czasu (dezorganizacja podczas kilku zadań i złożonych poleceń, chaotyczność, roztargnienie).

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu rozwijania umiejętności osiągania stanu zrelaksowanej koncentracji. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów.
Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w terapii biofeedback otrzymają dzieci posiadające orzeczenia lub opinie PPP z zaleceniami do terapii biofeedback. We wrześniu prowadzone będą zapisy uczniów oraz próbne treningi. Stały grafik spotkań zostanie ustalony do końca września.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.