Warning: mkdir(): Permission denied in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 138

Warning: touch(): Unable to create file /home/sp247/public_html/wp-content/backup-migration-i4vqsC3aL0/index.php because No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 146

Warning: touch(): Unable to create file /home/sp247/public_html/wp-content/backup-migration-i4vqsC3aL0/index.html because No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 149

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 152

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 161

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 181

Lektury inaczej

Klasa ósma rozpoczęła właśnie pracę nad książką Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. By zaangażować wszystkich uczniów w tok lekcji, zaproponowano im pracę metodą stacji zadaniowych. Uczniowie podzielili się na zespoły, każdy z nich nadał sobie nazwę związaną z treścią utworu.  Wybrano kapitana grupy i  przystąpiono do wykonywania zadań. Do zrealizowania było osiem stacji, czyli osiem poleceń. Wśród nich znalazły się takie jak: budowanie piramidy wartości ważnych dla bohaterów, odszyfrowanie harcerskich wiadomości, czy rysowanie symboli, które pojawiały się na murach okupowanej Warszawy. Nie zabrakło także ćwiczenia z argumentowania. Wszystkie grupy zgodnie ustaliły, że utwór „Kamienie na szaniec” zasługuje na miano lektury obowiązkowej.
Praca w grupach jako metoda aktywizująca sprawdziła się doskonale po raz kolejny. Uczniowie dyskutowali, wspólnie ustalali odpowiedzi, wiedząc, że zadanie zostanie zaliczone, tylko wtedy, jeśli zapisze je w zeszycie cały zespół.
Najlepsze są te zajęcia, kiedy to zarówno uczniowie, jak i nauczyciel, zapominają, że są na lekcji. Tak było i tym razem. 🙂

Tekst: Izabela Muler

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.