Gala Bielańskiego Wolontariusza Roku 2020 – Wolontariusz Roku

Pani Grażyna Karczmarczyk i Pani Marta Sokołowska otrzymały tytuł Bielańskiego Wolontariusza Roku 2020.
wolontariuszroki2020

Pani Grażyna jest pedagogiem specjalnym w szkole która ją nominowała, doceniając jej pracę. Od wielu lat pani Grażyna współpracuje ze szkolnym Klubem Wolontariatu tworząc więzi między uczniami a nauczycielami; uwrażliwiając młodzież na cierpienie i samotność innych; rozwijając empatię i zrozumienie na potrzeby innych, wspierając ciekawe inicjatywy. Co bardzo ważne robi to nie tylko za pomocą teorii ale również przykładu osobistego. Współpracuje bowiem np., z: Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szubińskiej; Szkołą Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 5; „Fundacją -Świat na tak”; Bielańskim Centrum Kultury i Klubem Ośmiu wspaniałych; Fundacją „Wiosna” i wielu, wielu innymi. Pani Grażyna musi nam powiedzieć, jak znajduje czas na to wszystko!

Wolontariusz Roku 2020

Pani Marta zajmuje się wolontariatem szkolnym od roku 2005. Jest opiekunem i koordynatorem działań Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 247.  Od samego początku ściśle współpracuje z wieloma organizacjami o zasięgu dzielnicowym, krajowym i międzynarodowym. W ciągu roku szkolnego inspiruje młodzież do uczestnictwa w ogromnej ilości działań wolontariackich. Dzięki niej  dzieci uczestniczą np. w organizacji Balu andrzejkowego dla osób niepełnosprawnych z dzielnicy Bielany; zbiórce środków  czystości  i kosmetyków dla dzieci z Domu dziecka Julin; uczestniczą w akcjach Fundacji „Świat na Tak”; w wielkim finale WOŚP; odwiedzają pensjonariuszy z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Szubińskiej i w wielu, wielu innych akcjach. Jedną z piękniejszych akcji była zbiórka pieniędzy na rehabilitację absolwenta szkoły, który na skutek nieszczęśliwego wypadku jest w śpiączce.

Wolontariusz Roku 2020

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.