Warning: mkdir(): Permission denied in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 138

Warning: touch(): Unable to create file /home/sp247/public_html/wp-content/backup-migration-i4vqsC3aL0/index.php because No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 146

Warning: touch(): Unable to create file /home/sp247/public_html/wp-content/backup-migration-i4vqsC3aL0/index.html because No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 149

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 152

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 161

Warning: copy(/home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/htaccess/.htaccess): failed to open stream: No such file or directory in /home/virtualki/228314/wp-content/plugins/backup-backup/includes/constants.php on line 181

1{3a7b7b6df1e68712d31ba0bb0da70b68d7730806e6003026a66309cb602d9873} podatku dla naszej szkoły

Dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1{3a7b7b6df1e68712d31ba0bb0da70b68d7730806e6003026a66309cb602d9873} podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1{3a7b7b6df1e68712d31ba0bb0da70b68d7730806e6003026a66309cb602d9873} od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018 – Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 247 Warszawie

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole -znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.