Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice, Uczniowie!
Za nami trudny tydzień podejmowania prób przekazywania wiedzy, dochodzenia do niej, uporządkowania rzeczywistości szkolnej w wirtualnym świecie.
Dziękuję wszystkim za pracę w ostatnim czasie oraz za wyrozumiałość i cierpliwość.
Jesteśmy na etapie, w którym nauczyciel staje się tutorem/mentorem/przewodnikiem po/do wiedzy, a uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoją edukację. W klasach 1-3 głównym przewodnikiem i motorem do działania jest oczywiście Rodzic, ale także nauczyciel, który będzie dostępny online według określonego harmonogramu. Do zespołu osób wspierających uczniów i Rodziców z klas 1-3 dołączają nauczyciele świetlicy, którzy będą pełnić popołudniowe dyżury online. Szczegóły pracy klas przedstawią wychowawcy.
Marzy nam się, by uczniowie klas 4-8 przejęli odpowiedzialność za swoją naukę. Wspierać ich będą nauczyciele, nauczyciele wspomagający, wychowawcy, panie psycholożki i pani pedagog. Poświęcimy dzieciom czas podczas lekcji online, codziennie przez dziennik Librus lub mail. Zależy nam na dobru uczniów i dlatego panie psycholożki i pani pedagog będą szukać kontaktu „na żywo” z uczniami. Chcemy wiedzieć, jak dajecie radę.

Plan w skrócie jest taki:
W poniedziałki rano każdy uczeń i rodzic przez Librus w Wiadomości otrzyma plan pracy na tydzień z przedmiotów. Lekcje online będą służyły prowadzeniu ucznia ku wiedzy i umiejętnościom, będą przeznaczone na tłumaczenie trudnych nowych treści i należy pamiętać, że mogą mieć różny charakter i różny cel oraz nie zawsze muszą trwać 45 min. Czas określony na spotkanie online jest szacunkowy i zależy od potrzeb uczniów. Nauczyciele będą starali się opracowywać ciekawe zadania/aktywności, z wyszczególnieniem celów ogólnych i szczegółowych, z podaniem krok po kroku działań do zrobienia w tygodniu oraz podadzą źródła, które pomogą utrwalić wiedzę.
Obecność ucznia zaznaczana będzie symbolem nz (nauczanie zdalne) i będzie uzupełniana pod koniec tygodnia przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę. Odczytanie wiadomości w Librusie będzie jednoznaczne z obecnością na lekcji z danego przedmiotu.
Nauczyciele będą sprawdzać wiedzę testami online, będą prosili o przesyłanie zdjęć prac, nagrań mp3 lub będą oceniać pracę podczas spotkania online.
Najważniejsze jednak jest to, by zmienić myślenie o edukacji – uczeń zdobywa wiedzę dla siebie, a nie dla oceny czy Rodzica. Wierzę, że wszystko będzie dobrze, a mogę zapewnić, że nasi nauczyciele staną na wysokości zadania. Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji i wszyscy się uczymy życia na nowo w wirtualnej szkole.
Wierzę również, że smartfon/komputer, wsparcie nauczycieli oraz dobra wola nas wszystkich zmotywują uczniów i nas wszystkich do osiągnięcia kolejnego sukcesu.
Proszę, dbajcie o siebie.

Z poważaniem,
Marta Butryn i nauczyciele

Szanowni Uczniowie i Rodzice,
od dnia 25 marca 2020 r. do momentu odwołania kwarantanny wprowadzamy realizację niektórych lekcji w formie spotkań online.
Zajęcia online będą odbywały się poprzez Microsoft Teams. Do uczestniczenia w zajęciach potrzebny jest smartfon z dostępem do Internetu lub komputer.

Zasady uczestnictwa w zajęciach online

 1. Zajęcia z zastosowaniem video konferencji odbywają się za pośrednictwem Microsoft Teams.
 2. W formie lekcji z zastosowaniem video konferencji odbywają się następujące przedmioty: j. polski, matematyka, j. angielski, j.rosyjski, j.niemiecki, historia, biologia, przyroda, chemia , fizyka, geografia, godzina wychowawcza. Preferowane metody pracy z wykorzystaniem Microsoft Teams to: wykład, prezentacja, odpowiedzi na pytania uczniów (po uprzednim wysłaniu ich do nauczyciela), konsultacje.
 3. Wyżej wymienione lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym harmonogramem, podanym do wiadomości za pośrednictwem systemu Librus.
 4. Materiał, który będzie realizowany podczas lekcji online, będzie wysłany w Wiadomości do Uczniów i Rodziców jako załącznik.
 5. Godzina z wychowawcą jest po to, by pozbierać potrzeby uczniów i rodziców oraz wspierać uczniów w tym trudnym czasie.
 6. Zaleca się, aby w lekcji uczestniczyć za pośrednictwem komputera, ponieważ na dużym ekranie lepiej będzie widać prezentowane treści. Nie zaleca się odsłuchiwania zajęć w słuchawkach na pełnej głośności ze względu na możliwe zakłócenia.
 7. W czasie lekcji online prosimy o wyłączenie mikrofonu oraz kamery, aby w trakcie zajęć przypadkowo nie przeszkadzać innym słuchaczom. Mikrofon można włączyć w trakcie zajęć wyłącznie na czas zadawania pytania.
 8. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie
 9. Zalogowanie się na swoje konto na stronie www.office.com oznacza akceptację niniejszych zasad oraz zgodę na udostępnienie własnego wizerunku (w szczególności własnego głosu) innym uczniom i nauczycielowi.

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1. Informacje dla rodziców o organizacji kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy
 2. Informacje dla rodziców o organizacji kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 4. Rozporządzenie MEN z 20.03.2020
 5. Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 25 marca 2020 roku.
 6. Plan pracy online klas 4-8.

Plan pracy online klas 1-3.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.