Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Data zamieszczenia postępowania: 12.01.2018 r.
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz oferty – .pdf/.doc
 • Formularz cenowy – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – .pdf/.doc
 • Istotne postanowienia umowy – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – .pdf/.doc
Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Data zamieszczenia postępowania: 19.12.2017 r.
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz oferty – .pdf/.doc
 • Formularz cenowy – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – .pdf/.doc
 • Istotne postanowienia umowy – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – .pdf/.doc
Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Data zamieszczenia postępowania: 05.12.2017 r.
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz oferty – .pdf/.doc
 • Formularz cenowy – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu – .pdf/.doc
 • Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – .pdf/.doc
 • Istotne postanowienia umowy – .pdf
 • Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – .pdf/.doc
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.