Ważne informacje

Szanowni Rodzice, 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z dwoma dokumentami:

 1. Procedura postępowania w czasie pandemii
 2. Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że wczoraj zostało podpisane zarządzenie w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych od 6 maja do 15 maja.
Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP

Warto przeczytać!

 1. DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE
 2. DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA
 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Nowy plan pracy online klas 4-8 obowiązujący od 20 kwietnia.

Plan pracy online klas 1-3 zmiana planu od 25 maja

Szanowni Rodzice, Uczniowie!
Za nami trudny tydzień podejmowania prób przekazywania wiedzy, dochodzenia do niej, uporządkowania rzeczywistości szkolnej w wirtualnym świecie.
Dziękuję wszystkim za pracę w ostatnim czasie oraz za wyrozumiałość i cierpliwość.
Jesteśmy na etapie, w którym nauczyciel staje się tutorem/mentorem/przewodnikiem po/do wiedzy, a uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoją edukację. W klasach 1-3 głównym przewodnikiem i motorem do działania jest oczywiście Rodzic, ale także nauczyciel, który będzie dostępny online według określonego harmonogramu. Do zespołu osób wspierających uczniów i Rodziców z klas 1-3 dołączają nauczyciele świetlicy, którzy będą pełnić popołudniowe dyżury online. Szczegóły pracy klas przedstawią wychowawcy.
Marzy nam się, by uczniowie klas 4-8 przejęli odpowiedzialność za swoją naukę. Wspierać ich będą nauczyciele, nauczyciele wspomagający, wychowawcy, panie psycholożki i pani pedagog. Poświęcimy dzieciom czas podczas lekcji online, codziennie przez dziennik Librus lub mail. Zależy nam na dobru uczniów i dlatego panie psycholożki i pani pedagog będą szukać kontaktu „na żywo” z uczniami. Chcemy wiedzieć, jak dajecie radę.

Plan w skrócie jest taki:
W poniedziałki rano każdy uczeń i rodzic przez Librus w Wiadomości otrzyma plan pracy na tydzień z przedmiotów. Lekcje online będą służyły prowadzeniu ucznia ku wiedzy i umiejętnościom, będą przeznaczone na tłumaczenie trudnych nowych treści i należy pamiętać, że mogą mieć różny charakter i różny cel oraz nie zawsze muszą trwać 45 min. Czas określony na spotkanie online jest szacunkowy i zależy od potrzeb uczniów. Nauczyciele będą starali się opracowywać ciekawe zadania/aktywności, z wyszczególnieniem celów ogólnych i szczegółowych, z podaniem krok po kroku działań do zrobienia w tygodniu oraz podadzą źródła, które pomogą utrwalić wiedzę.
Obecność ucznia zaznaczana będzie symbolem nz (nauczanie zdalne) i będzie uzupełniana pod koniec tygodnia przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę. Odczytanie wiadomości w Librusie będzie jednoznaczne z obecnością na lekcji z danego przedmiotu.
Nauczyciele będą sprawdzać wiedzę testami online, będą prosili o przesyłanie zdjęć prac, nagrań mp3 lub będą oceniać pracę podczas spotkania online.
Najważniejsze jednak jest to, by zmienić myślenie o edukacji – uczeń zdobywa wiedzę dla siebie, a nie dla oceny czy Rodzica. Wierzę, że wszystko będzie dobrze, a mogę zapewnić, że nasi nauczyciele staną na wysokości zadania. Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji i wszyscy się uczymy życia na nowo w wirtualnej szkole.
Wierzę również, że smartfon/komputer, wsparcie nauczycieli oraz dobra wola nas wszystkich zmotywują uczniów i nas wszystkich do osiągnięcia kolejnego sukcesu.
Proszę, dbajcie o siebie.

Z poważaniem,
Marta Butryn i nauczyciele

Szanowni Uczniowie i Rodzice,
od dnia 25 marca 2020 r. do momentu odwołania kwarantanny wprowadzamy realizację niektórych lekcji w formie spotkań online.
Zajęcia online będą odbywały się poprzez Microsoft Teams. Do uczestniczenia w zajęciach potrzebny jest smartfon z dostępem do Internetu lub komputer.

Zasady uczestnictwa w zajęciach online

 1. Zajęcia z zastosowaniem video konferencji odbywają się za pośrednictwem Microsoft Teams.
 2. W formie lekcji z zastosowaniem video konferencji odbywają się następujące przedmioty: j. polski, matematyka, j. angielski, j.rosyjski, j.niemiecki, historia, biologia, przyroda, chemia , fizyka, geografia, godzina wychowawcza. Preferowane metody pracy z wykorzystaniem Microsoft Teams to: wykład, prezentacja, odpowiedzi na pytania uczniów (po uprzednim wysłaniu ich do nauczyciela), konsultacje.
 3. Wyżej wymienione lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym harmonogramem, podanym do wiadomości za pośrednictwem systemu Librus.
 4. Materiał, który będzie realizowany podczas lekcji online, będzie wysłany w Wiadomości do Uczniów i Rodziców jako załącznik.
 5. Godzina z wychowawcą jest po to, by pozbierać potrzeby uczniów i rodziców oraz wspierać uczniów w tym trudnym czasie.
 6. Zaleca się, aby w lekcji uczestniczyć za pośrednictwem komputera, ponieważ na dużym ekranie lepiej będzie widać prezentowane treści. Nie zaleca się odsłuchiwania zajęć w słuchawkach na pełnej głośności ze względu na możliwe zakłócenia.
 7. W czasie lekcji online prosimy o wyłączenie mikrofonu oraz kamery, aby w trakcie zajęć przypadkowo nie przeszkadzać innym słuchaczom. Mikrofon można włączyć w trakcie zajęć wyłącznie na czas zadawania pytania.
 8. Zabronione jest rejestrowanie przebiegu zajęć, przekazywanie linku do zajęć innym osobom oraz rozpowszechnianie treści z zajęć w jakiejkolwiek formie
 9. Zalogowanie się na swoje konto na stronie www.office.com oznacza akceptację niniejszych zasad oraz zgodę na udostępnienie własnego wizerunku (w szczególności własnego głosu) innym uczniom i nauczycielowi.

Proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1. Informacje dla rodziców o organizacji kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy
 2. Informacje dla rodziców o organizacji kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 4. Rozporządzenie MEN z 20.03.2020
 5. Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 25 marca 2020 roku.
 6. Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 27 kwietnia 2020 roku (w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczenie funkcji szkoły) 
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.