Informacje

Pracownicy świetlicy:

 • Grażyna Spurek (kierownik)
 • Bożena Bernhardt
 • Agnieszka Bisiorek
 • Małgorzata Czubak
 • Dorota Karska
 • Piotr Kozioł
 • Lidia Kozyra
 • Marta Michalczyk
 • Marcin Morlewski
 • Anna Nowińska
 • Bogumiła Wojda

Zapraszamy w godzinach od 7:00 do 17:30

Świetlica obejmuje opieką przede wszystkim uczniów klas 0-III. W wyjątkowych przypadkach uczęszczają do niej również starsi uczniowie.

Świetlica zapewnia wszechstronną opiekę a także proponuje uczniom udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, muzycznych, plastyczno-technicznych, umysłowo-intelektualnych i ruchowo-rekreacyjnych.

Główny nacisk wychowawcy kładą na wszechstronny rozwój i aktywną twórczość dziecka. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci; rodziny, szkoły i kolegów.

Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Działalność świetlicy wspierana jest przez rodziców. Uczestniczą oni czynnie w imprezach i uroczystościach organizowanych w świetlicy. Kalendarz spotkań i wydarzeń kulturalnych jest bogaty.

Konto świetlicy: 82 1030 1508 0000 0005 5022 9056

Dokumenty świetlicy:

 1. Regulamin_świetlicy
 2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
 3. Ogólne zasady
 4. Klauzula informacyjna
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

 1. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolne.
 2. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy.
 3. Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 17.30.
 4. Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci z klas I-III, uczęszczających do świetlicy.
 5. Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki.
 6. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych.
 7. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków.
 8. Pozostałe procedury.
Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.