Starożytni matematycy

Starożytni matematycy i ich osiągnięcia -projekt edukacyjny dla uczniów klas 2 gimnazjum i klas 4-7

Historia matematyki jest prawdopodobnie równie stara jak ludzkość. Człowiek zawsze coś liczył, mierzył, porównywał. Sięgając po różne źródła informacji nasi uczniowie przygotują prezentację multimedialną, plakat, referat lub album zawierający życiorys oraz dokonania naukowe jednego lub kilku przedstawicieli starożytnej szkoły matematycznej w powiązaniu z rysem historycznym epoki. Uczniowie wykażą się umiejętnością wykorzystania materiałów źródłowych i różnorodnych narzędzi, poszerzą swoją wiedzę historyczną, wykażą się umiejętnością współpracy, systematycznością i terminowością wykonania projektu. Efektem końcowym będzie prezentacja projektu na forum klasy lub szkoły.

Czerwiec
Projekt zakończył się sukcesem. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem. Przygotowali wspaniałe plakaty, albumy, referaty i ciekawe prezentacje. Prace zostały omówione na forach klasach.

Copyright © 2016 by sp247.
All rights reserved.
Projekt i realizacja: Internet-media.pl
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.