Klasy integracyjne

Kilka słów o integracji

W naszej szkole klasy integracyjne istnieją od września 2000 roku.

Głównym założeniem edukacji integracyjnej jest włączanie niepełnosprawnych uczniów do nauki w szkołach masowego oraz sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dzieci zarówno pełno jak i niepełnosprawnych.

Cele klasy integracyjnej:

  • Stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju: w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, w sferze emocjonalno-społecznej, w sferze psychologicznej, w zakresie sprawności manualnej.
  • Wykształcenie u wszystkich dzieci postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości służenia pomocą (nie wyręczania), otwartości na potrzeby innych.
  • Przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi niepełnosprawnych.

Założenia klasy integracyjnej

  • Objęcie nauczaniem dzieci o różnych możliwościach intelektualnych w jednym zespole klasowym.
  • Indywidualizacja metod, treści i form nauczania.
  • Wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych i sobie w różnych sytuacjach życiowych.
  • Prowadzenie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęć rewalidacji indywidualnej w celu: optymalnego usprawnienia funkcji psychicznych i fizycznych, rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej.
  • Liczebność klas 15-20 uczniów, w tym maksymalnie 5 uczniów z dysfunkcjami.
  • Dwóch nauczycieli równocześnie uczących, w tym pedagog wspierający.

Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni i z różnymi trudnościami w nauce na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię pedagogiczno–psychologiczną oraz uczniowie zdolni.

Program nauczania realizowany jest taki sam jak w innych klasach. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym program dostosowuje się indywidualnie dla każdego ucznia, tak dla zdolnego, jak i słabszego. Odpowiednie metody i formy pracy dobrane są w taki sposób, aby każdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem danej klasy.

W ramach klas integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują specjalistyczne wsparcie w formie różnego rodzaju zajęć dodatkowych. Nauczyciel wspomagający prowadzi także dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia terapii pedagogicznej. Pomocą służy pedagog szkolny i psycholog. Taki charakter pracy pozwala uczniom niepełnosprawnym osiągnąć sukces na poziomie określonym przez ich możliwości Prowadzone są one przez pedagogów specjalistów w zależności od potrzeb poszczególnych.

Szczegółowe zasady przyjęcia uczniów do klasy integracyjnej znajdziesz tu ...

Poprawiony (wtorek, 03 marca 2015 20:25)

 
To My!
Reklama
Wyszukaj
AddThis Social Bookmark Button
Kalendarz
Ostatni miesiąc Pażdziernik 2017 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 39 1
week 40 2 3 4 5 6 7 8
week 41 9 10 11 12 13 14 15
week 42 16 17 18 19 20 21 22
week 43 23 24 25 26 27 28 29
week 44 30 31
Losowe zdjęcie

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85
dsc02257.jpg
E-dziennik

Gazetka szkolna (GIS)
Wolontariat
Taebaek

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_random_image/helper.php on line 85